A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Новокалинівський опорний заклад загальної середньої освіти
Самбірського району Львівської області

9 клас

1.                                                                                                                                      Рекомендований  план роботи 

з 12.05 по 15.05

Предмет Матеріал      Самостійне опрацювання  Примітка
Українська мова

Вправи 354, 355

Запитання і завдання для самоконтролю   ст. 207    

Д/З        Вправи 359,     360     ст. 210  
Українська література

   Д/З Марко Вовчок   .  Життя і творчість

Контрольна робота

1. «Ідеї роману  «Чорна рада» актуальні й у наші дні, навіть в епоху інформаційних  технологій». Використовуючи приклади з твору й сучасного життя, дайте письмову відповідь.

2. Скласти характеристику головної  героїні із поем

 Т. Г. Шевченка («Наймичка» ,«Катерина»)

 (відповіді надсилайте до середи включно на електронну почту jaworska1954@gmail.com)

   
Зарубіжна література

1. Ерік Сігел "Історія одного кохання", короткі відомості про письменника, прочитати твір в Інтернеті.

2.Розповідь про зворушливе кохання молодих людей. Проблеми життя і смерті у творі

   
Алгебра

1.Розв’язування вправ із теми «Нерівності»(повторити р.1).

2.Розв’язування вправ із теми «Квадратична функція»(повторити р.2).

Виконати: №5(1,2,3), №6(1,3), ст.277, №7(3), ст.278.

Виконати: №4(4,5),№8(1,2), ст.278.

 
Геометрія

Розв’язування задач із теми «Розв’язування трикутників»(повторити §1).

Виконати: №21.3, №21.15, №21.18.

 
Фізика 

1) Узагальнююча лекція. Фундаментальні взаємодії в природі. Межі застосування фізичних законів і теорій. Фундаментальний характер законів збереження.

2) Узагальнююча лекція. Еволюція фізичної картини світу. Розвиток уявлень про природу світла. Фізика і НТП.

 

1.Опрацювати §39.

2.Опрацювати §40. Переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=ngmzyTTwdtg

 
Географія

1.Аутсорсинг.

2.Третинний сектор господарства.

Опрацювати §43.

Повторити §34-43.

15.05 відбудеться тематична.
Інформатика

Опрацювати

https://www.youtube.com/watch?v=Z4hJ0_Au26g

   
Історія України   

  «Узагальнення знань за розділом VIII «Культура України в середині XIX — на початку XX ст.»

1. Опрацювати §41 С. 278 – 283.

2. Виконайте завдання за одним із напрямків: промисловість (С. 278), сільське господарство (С. 279), культура (С. 279-280), соціальна сфера (С. 280-281), суспільно-політичний рух (С. 282), укр. землі у міжнародних відносинах (С. 283).     

3. Підготуватися до тематичного оцінювання (§29 – 33).

4. Повторити  § 37 – 40. (онлайн тестування).
Всесвітня історія

«Освіта, наука, технічний прогрес і культура в період «довгого» ХІХ ст.».

1. Опрацюйте § 25. С. 215 – 225;

2. Заповніть таблицю «Основні напрямки розвитку літератури і мистецтва у ХІХ ст.». (С. 225).

 
Мистецтво

Тема: Телебачення - реальний та ілюзійний світ 

Опрацювати матеріал підручника

 
Правознавство

«Узагальнення знань за розділом V «Якщо право – це професія»

1. Повторити  § 26 – 29. 2. Підготуватися до тематичного оцінювання (онлайн тестування).  
Основи здоров'я  Взаємозв’язок особистої, національної і глобальної безпеки. Концепція національної безпеки України. Сфери національної безпеки.

§ 28,29 підручника,

опрацювати матеріал в робочому зошиті відповідно до теми

Виконати завдання за посиланням join.naurok.ua

Код доступу 362373

Код доступу 679196
 
Біологія

1. Опрацюйте §53, 54,55

 

 

 
Хімія
1. Опрацювати & 32, завдання 4, 5.
2. Виконати практичну роботу с.211. Роботу виконати в робочому зошиті.
   
Трудове навчання

Тема:  Тематична робота. Нове життя старим  речам.

 

Завдання: Завершення створення презентації виробу (5 слайдів). Cкинути на електрону почту aleksanbria07@ukr.net  

                                                                                                  Рекомендований  план роботи 

з 04.05 по 08.05

Предмет Матеріал      Самостійне опрацювання  Примітка
Українська мова

Контрольний письмовий твір-роздум на морально-етичну тему в публіцистичному стилі      «Як відшукати свій шлях у житті» (роботи присилати до середи включно на електронну почту jaworska1954@gmail.com)

§32     ст.203   Види й засоби між фразового  зв ҆ язку

Вправи 352, 353

   
Українська література

 

Завдання 11 ст. 292 (письмово)

Накресліть схему мандрівки героїв роману П. Куліша «Чорна рада»

Скориставшись цитатним матеріалом, охарактеризуйте героїв роману П. Куліша «Чорна рада» (С. 290-291).

Зарубіжна література

1. Гарпер Лі  "Убити пересмішника", твір в Інтернеті прочитати.

2. Проблема входження молоді в дорослий світ. Моральні ідеалі у творі.

   
Алгебра

1.Розв’язування вправ із теми «Основи комбінаторики, теорії ймовірності та статистики».

2. Контрольна робота із теми «Основи комбінаторики, теорії ймовірності та статистики».

Завдання будуть надіслані у групу Viber.

Завдання будуть надіслані у групу Viber.

 
Геометрія

1.Розв’язування вправ із теми «Правильні многокутники»(повторити §2).

2.Розв’язування вправ із теми «Вектори на площині»(повторити §4).

Виконати: №21.23, №21.24.

Виконати: №21.58, №21.60.

 

Фізика 

1) Підготуватись до підсумкової контрольної роботи, повторити §33-38.

2) Підсумкова контрольна робота «Рух під дією сили тяжіння. Закони збереження в механіці» (завдання скину у групу).

   
Географія

Наукова і освітня діяльність, охорона здоров’я у світі та Україні.

Фінансові послуги.

Опрацювати §41.

Опрацювати §42.

Скласти в зошиті міні-конспект.

Дати письмову відповідь в зошиті на питання із знаком ? ст..238.

Інформатика

Виконати завдання за посиланням join.naurok.ua

Код доступу 500264  
Історія України   

 «Практичне заняття №8. Традиції та побут української сім’ї. /

На основі аналізу доступних джерел укласти історичний портрет мецената, діяча української науки чи мистецтва   другої половини ХІХ – початку ХХ ст.»

1. Опрацювати §40. С. 273 – 277;

2. Повторити  § 37 – 39. (онлайн тестування).

 
Всесвітня історія

«Міжнародні відносини наприкінці ХІХ – на початку ХХст.».

1. Опрацюйте § 24. С. 205 – 213;

2. Складіть порівняльну таблицю «Зовнішня політика світових держав (Велика
Британія, Франція, Німеччина, Росія, США).

3. У зошитах зробіть схеми утворення Троїстого союзу та Антанти.

4. Виконайте завдання рубрики «Творчо попрацюйте». С. 213.
 
Мистецтво

Тема: Музеї, картинні галереї

 

 
Правознавство «Практичне заняття №9. Ігровий суд»

1. §29 С. 193 – 199.

2. Домашнє завдання С. 199.

3.Повторити  § 15 – 25 (онлайн тестування).
 
Українознавство
Календарно- обрядові страви. Символіка
 
   
Основи здоров'я 

Сучасний комплекс проблем безпеки.

Безпека як потреба людини. Види і рівні загроз. Заходи безпеки.

 

§ 27 підручника,

опрацювати матеріал в робочому зошиті відповідно до теми Практична робота «Відпрацювання навичок оцінювання ризику на особистому рівні».

Виконати завдання за посиланням join.naurok.ua

Код доступу 362373

Біологія

1. Опрацюйте §51, 52

 

 

 
Хімія
1. Опрацювати & 31, завдання 3 с. 203.
2. Опрацювати & 31, завдання 5,6 с. 203
   
Трудове навчання

 

  Тема:  Нове життя старим  речам.

 

Завдання: Завершення виготовлення виробу. Розробити рекламу виробу. Створити презентацію виробу.(5 слайдів)

( Дівчата: еко торбинки.   Хлопці : органайзера.)

                                                                                                      Рекомендований  план роботи 

з 28.04 по 30.04

Предмет Матеріал      Самостійне опрацювання  Примітка
Українська мова

Ст. 195    вправа 344

Види    й засоби  міжфразового  зв ҆ язку    ст. 203

 

Вправи  352, 353 (усі завдання)  
Українська література

 

Пантелеймон Куліш «Чорна рада»   ( прочитати від ст. 275-288)

 

Виконати письмово завдання № 8 на ст.291

Опишіть відомості якого літопису взято за основу сюжету першого історичного роману в українській літературі П. Куліша «Чорна рада»?

Англійська мова                                                                                                                                    1.  ст.216. Впр.4,5 (письмово)  ст. 217 опрацювати діалог          2.ст.219  Впр.8                                                                               3.English  Test  p.220-221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Зарубіжна література

1.Тема знецінення культури у творі 451 градус за Фаренгейтом. Провідні мотиви твору- книги, пожежі.

2. Натовп і влада. Важке прозріння особистості в тоталітарному суспільстві. Прочитати 2 частину твору, опрацювати сюжет і зміст.

   
Алгебра

1.Розв’язування вправ із теми «Числові послідовності» (повторити основні формули, вивченні у р.3).

 

 

2.Контрольна робота із теми «Числові послідовності».

Виконати: №1(1), №2(4), №3(1), ст.279 -  підручник; В.6, №3.2* , В.9, №3.2* – збірник для ДПА.

 

 

Завдання будуть надіслані у групу Viber.

 
Геометрія

1.Розв’язування вправ із теми «Геометричні переміщення»

(повторити §3).

 

2.Контрольна робота із теми «Геометричні переміщення».

Виконати: №1, №5, №8, №12,

ст. 204 – 206.

 

 

Завдання будуть надіслані у групу Viber .

 

Фізика 

 

1) Повторити §38. Розв’язати вправа 38 №4 (аналогічна до задачі 3 ст. 238 підручника).

2) У зошитах «Підготовка до лабораторних робіт», які я вам роздала до дому, виконайте лабораторну роботу «Вивчення закону збереження механічної енергії».

   
Географія

Міжнародний туризм.

Туризм в Україні.

Опрацювати §39

Опрацювати §40

Опишіть в зошиті, які туристичні об’єкти ви хотіли б відвідати і чому.

Доведіть на конкретних прикладах, що Україна володіє туристичним потенціалом (письмово в зошиті).
Інформатика

Завдання за посиланням

https://www.slideshare.net/mobile/oksanaoksana16/excel-69572118

   
Історія України   «Архітектура та образотворче мистецтво другої половини ХІХ – початку ХХ ст.»

1. Опрацювати §39. С. 264 – 272;

2. Виконайте завдання рубрики «Підсумуйте свої знання» 3 – 4. С. 272 (письмово) (одне на вибір).
 
Мистецтво

Тема Телебачення - реальний та ілюзійний світ .Опрацювати матеріал підручника.

   
Правознавство

 «Поліцейські»

(патрульні, дільничні офіцери поліції)

1. Опрацювати §28 С. 187 – 193.

2. Змоделювати ситуації, у яких неповнолітні можуть контактувати із патрульними та дільничними офіцерами поліції.

Українознавство
Українська національна кухня
 
   
Основи здоров'я 

 

Вплив психоактивних речовин на репродуктивне здоров’я. Профілактика вроджених вад. Значення регулярних оглядів для хлопців і дівчат. Профілактика та раннє виявлення онкологічних захворювань молочної залози (огляд мамолога).

Соціально-психологічні та медичні послуги держави для молоді.

§ 25, 26 підручника,

опрацювати матеріал в робочому зошиті відповідно до теми Практична робота «Відпрацювання навичок отримання достовірної інформації про інфекційні та неінфекційні захворювання у своєму середовищі.»

Виконати завдання за посиланням join.naurok.ua

Код доступу 843436
Біологія

 

1. Опрацюйте §49, 50

 

 

 
Хімія
1. Опрацювати §34, завдання 8 с. 226
Опрацювати §35, завдання 6 с. 231
   
 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень