A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Новокалинівський опорний заклад загальної середньої освіти
Самбірського району Львівської області

9 клас

Рекомендований  план роботи 

з 30.03 по 03.04

 

Предмет Матеріал      Самостійне опрацювання  Примітка
Українська мова

Українська мова

Ст. 74 УМР   Усний стислий переказ тексту публіцистичного стилю

Вправа 117, всі завдання на сторінці 75

Вправи на повторення

§29  ст. 179 вправи 319, 320, 323, 325

 

Українська література

Лірика Т. Шевченка періоду арешту й заслання і після повернення з нього.

Вірш «Доля» (вивчити на пам ҆ ять)  ст.239

«Росли укупочці, зросли…»   Аналіз вірша . ст.240

 

   
Англійська мова      
Зарубіжна література

 

   
Алгебра

1.Розв’язування вправ із теми «Числові послідовності»(підсумок вивченого у розділі 3, ст.274, ст.275 – пригадати).

2.Узагальнення та систематизація знань із теми «Числові послідовності».

 

Виконати:№1 - №9, №10* та бонусне завдання * , ст.276.

Виконання завдань із розділу IV. Числові послідовності у «Мій Клас» (вибірково із трьох тем по рівнях складності).

 
Геометрія

1.Подібність фігур.

2.Розв’язування задач із теми «Геометричні перетворення».

 

П.20 – опрацювати, вивчити означення і т.20.2.

 Виконати:№20.8,№20.25,№20.26.

Виконання завдань із розділу V. Геометричні перетворення у «Мій Клас»

(по рівнях складності).

 

Фізика               

   

     1. Повторити §33, 34, 35. Розглянути алгоритм                                      розв’язування задач із динаміки §35 ст. 221.

      2. Розглянути розв’язок задачі №4 ст. 224 §35.

     3. Розв’язати задачі вправа 34 №7 ст. 220; вправа 3  №6 ст. 226.

 

   
Географія

1.Виробництво продуктів харчування в світі.

2.Харчова промисловість світу.

1..Опрацювати §32, повт. §31, скласти міні-конспект.

Опрацювати §33.

 
Інформатика

Опрацювати відео 

Конструювання сайтів

https://www.youtube.com/watch?v=bEvQRuUKQ1M

   
Історія України «Радикалізація українського руху на початку ХХ ст. Діяльність УГКЦ»

1. Опрацювати §35. С. 237 – 242;

2. Виконайте завдання рубрики «Підсумуйте свої знання» 2 – 4. С. 242 (одне на вибір).
 
Всесвітня історія

«Австро-Угорщина – дуалістична монархія».

«Доба Мейдзі» в Японській імперії

1. § 20 С. 167 – 173;

2. § 21 С. 174 – 180.

3. Виконайте завдання 1 – 2. С. 173 (письмово).

4. Виконати завдання «1» з рубрики «Творчо попрацюйте». С. 173.
 
Мистецтво

Актори світового кіномистецтва.Подивитися фільми відомих світових кіностудій.

   
Правознавство «Кримінальне правопорушення та кримінальна відповідальність»

1. § 24 С. 167 – 176.

2.  Дати відповідь на запитання і завдання. С. 174 – 175.

3. Розв’яжіть ситуації. С. 175 – 176.
 
Українознавство Звичаї та обряди. виготовлення писанок. Техніка написання
 
   
Основи здоров'я 

Цінність родини. Чинники міцної родини. Готовність до сімейного життя. Поняття «гендер» і «стать».

§ 22 підручника,

опрацювати матеріал в робочому зошиті відповідно до теми
 
Біологія

1. Опрацюйте §44 «Основи еволюційної філогенії та систематики».

   2. Опрацюйте §45 «Основні групи організмів».

    

 

1Дайте відповіді на запитання на с.175

2.Дайте відповіді на питання с.177

 
Хімія

1.Опрацювати параграф 29

2. Опрацювати параграф 30 (виконати домашній експеремент)

   
Трудове навчання

Тема:  Закріплення теми:  Проекціювання  деталей на три площини.

 

Завдання:  На А- 4 форматі накреслити три вигляди деталі ст.47   мал.65  :  в інтернет системі книжка креслення В.К.Сидоренко .    (Рамочку і основний напис накреслити  також).  

Рекомендований  план роботи 

з 23.03 по 25.03

Предмет Матеріал      Самостійне опрацювання  Примітка
Українська мова

Складне речення із сполучниковим і безсполучниковим зв҆ язком. Синонімія сполучникових і безсполучникових речень.

§29.  Вправи 324, 329, 330, 331

Зверніть увагу на послідовність синтаксичного розбору складного речення з різними видами зв҆ язку . Ст. 183

 
Українська література

Тарас Григорович Шевченко поеми «Катерина», «Наймичка».  Написати характеристику головної героїні поеми Т. Г. Шевченка «Катерина»

   
Зарубіжна література 1. Образ Елайзи Дулітл. Скласти план до образу і сенкан    
Алгебра

1.Розв’язування вправ із теми «Геометрична прогресія» (повторити властивості та формули, вивченні у §19 та §20).

Виконати: №3 (1,4), ст. 257, №2, ст.270, №5 (1,2), ст.271.

 

 
Геометрія

1.Розв’язування задач із теми «Симетрія відносно прямої та точки, поворот» (повторити п.18, п.19).

Виконати: №18.20, №18.28(побудувати у прямокутній системі координат), №19.21.

 
Фізика      
Географія Виробництво тканин, одягу, взуття Опрацювати §31  
Інформатика

Конструювання сайтів

https://www.youtube.com/watch?v=bEvQRuUKQ1M

   
Мистецтво

Тема Кінематографічні школи .

Матеріал підручника.  
Правознавство «Адміністративне правопорушення та адміністративна відповідальність»

1. §23 С. 161 – 167.

2.  Дати відповідь на запитання і завдання. С. 166.

3. Розв’яжіть ситуацію. С. 167.

 
Основи здоров'я 

Принципи формування міжособистісних стосунків. Стосунки з дорослими і однолітками.

Практична робота «Відпрацювання прийомів ефективного спілкування з дорослими й однолітками».

§ 21 підручника,

опрацювати матеріал в робочому зошиті відповідно до теми
 
Біологія

1. Опрацюйте §42 «Еволюція людини».

2. Опрацюйте §43 «Світоглядні та наукові погляди на походження життя».

     Дайте відповіді на питання с.171

3. Перегляньте відеоролик на тему «Звідки беруться нові віруси».

1)https://www.youtube.com/watch?v=1g_Dlk4H7iQ&t=3s

1.   Дайте відповіді на запитання на с.167

2.Дайте відповіді на питання с.171

 

 

 

 
Хімія
1. Опрацювати  параграф 28, завдання 1—3, 6 с.183.
 

Зареєструйтеся на платформі 

МійКлас

 
Трудове навчання

Тема:  Закріплення теми:  Проекціювання  деталей на три площини.

 

Завдання:  :  На А- 4 форматі накреслити три вигляди деталі ст.47   мал.65  :  в інтернет системі книжка креслення В.К.Сидоренко.    (Рамочку і основний напис накреслити  також).  

Рекомендований  план роботи 

з 16.03 по 21.03

Предмет Матеріал                        Самостійне опрацювання                                Примітка
Українська мова

Складне речення з різними видами

зв҆ язку .

§29, вправи 321, 326,  327, 328

Повторити §26 , 27, 28

 

Виконати вправи  306, 312,313  
Українська література

Прочитати поеми Тараса Шевченка «Сон», «Кавказ», «І мертвим, і живим, і ненародженим…»

 

Опрацювати ст. 209-228 підручника , вивчити напам҆ ять фрагмент із даних творів ( завдання 5 ст. 228), виконати завдання на сторінках 217, 228  
Англійська мова


1.Впр.9(а) ст.151. Вивчити слова з ст.152, 153
2.Впр.3(в) ст.154. Відповісти на запитання
3.Впр.5 ст.155. Вивчити правила дотримання чистоти навколишнього середовища

   
Зарубіжна література

1. Специфіка втілення античного міфу в пєсі Бернарда Шоу "Пігмаліон"

2. Динаміка образу Елайзи Дулітл . Скласти план характеристики Елайзи .

1.Опрацювати сторінку 252-258

2.Опрацювати сторінку 258-268

 
Алгебра

1.Сума перших n членів геометричної прогресії. 2.Розв’язування вправ (повторити формули, вивченні у § 20).

3.Готуємося до ДПА. 

1.§ 20 – опрацювати, вивчити формули. Виконати: №1 (1,6), ст.263; №3 (1,5), ст.265; №5 (1,3), ст.268 (звернути увагу на приклад 1, ст. 263; приклад 3, ст.264; приклад 5, ст.267).

2.Інтелектуальний фітнес: №1 (1,3,5,6*) №2 (1,2,5,6), №3*, ст.268.

3.Самостійна робота №15, ст. 269.

 
Геометрія

1.Симетрія відносно прямої.

2. Симетрія відносно точки. Поворот.

П. 18 – опрацювати, вивчити означення та теорему 18.1. Виконати: №18.1, №18.7, №18.19 (побудувати у прямокутній системі координат).

П. 19 – опрацювати, вивчити означення та теорему 19.1. Виконати: №19.1, №19.15 (побудувати у прямокутній системі координат), №19.17.

 
Фізика

        1.Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Прискорення вільного падіння.    Опрацювати  §33.

     2.Рух тіла під дією сили тяжіння. Опрацювати §34.

     3.Рух тіла під дією кількох сил. Опрацювати §35.

     4.Розв’язування задач.

1.Розв’яз. Впр.33 №1,3,5 ст.214.

2.Розв’яз. Впр.34 №1,3,4 ст.220.

Розв’яз. Впр.35 №1-4 ст.226.

Розв’яз. №5,7 впр.35 ст.225. Розглянути розв’язки задач №1,2,3 ст.222-223.

 

 
Географія Машинобудування світу і України Опрацювати §28, 29, 30. Записати схему галузевої структури машинобудування, та найбільші машинобудівні центри світу і України  
Інформатика

Опрацювати  §27.Персональне навчальне середовище

  Практична робота ст.189 п. 2. Документ створити у програмі Microsoft Word.

 
Історія України «Суспільно-політичне життя на західноукраїнських землях початку ХХ ст.»

1. §34 С. 230 – 236; 2. Виконайте завдання 3 – 14. С. 236;

 
Всесвітня історія «Російська імперія у другій половині ХІХ – початку ХХ ст.»

1. §19 С. 156 – 166;

2. Виконайте завдання 2 – 3. С. 166.
 
Мистецтво Роль декорації у створенні фільму.  Опрацюйте §23-24  
Правознавство «Практичне заняття №7. Працевлаштування неповнолітніх» 1. §22 С. 157 – 161  
Українознавство
Тема: Представники різних професій, митці, вчені, ,державні діячі як українська національна еліта Князь Ярослав Мудрий Володимир Великий, Данило Галицький
   
Основи здоров'я 

Соціальний добробут.

Соціальна компетентність

Стосунки і рівні спілкування. Навички ефективного спілкування.

§ 21 підручника,

опрацювати матеріал в робочому зошиті відповідно до теми
 
Біологія

1. Опрацюйте §40 «Вид. Критерії виду».

2.Опрацюйте §41 «Адаптації – результат еволюційного процесу».

  

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень